Betekenisvolle Creativiteit

From betekenisvollecreativiteit
(Redirected from Main Page)
Jump to navigation Jump to search

Het concept betekenisvolle creativiteit is een geconstrueerd begrip binnen het creatief vakonderwijs in Nederland dat de actie omschrijft waarbij het fenomeen creativiteit het individu overstijgt en resulteert in een gezamenlijke inspanning met maatschappelijke waarde. Het resultaat van deze collectief toegepaste [1] creativiteit is oneindige reeks aan waarneembare ‘co-producten’ en (gecalculeerde) bijproducten die elk hun waarde ontlenen aan de mate waarin zij, bewust dan wel onbewust, op duurzame wijze bijdragen aan de samenleving.
Het begrip betekenisvolle creativiteit werd van 2020–2024 binnen de organisatie en in het onderwijs van SintLucas toegepast als instrument om (a) het kritisch reflecterend vermogen te vergroten, (b) meer ruimte te creëren voor experiment, (c) de rol van vormgeving voor de samenleving te herwaarderen, en (d) het belang van materialiteit en belichaming in het onderwijs te onderstrepen als alternatieve vorm van kennisontwikkeling.
Waar de betekenis van het woord creativiteit in de tot nu toe meest onderzochte contexten (Amerika [2] & China) vanuit systematisch oogpunt kan worden opgevat als een interactie tussen creatieve [actoren] (zowel mens en machine/gereedschap als materiaal), creatieve producten en hun omgeving [3], wordt betekenis in deze samenstelling gedefinieerd als een constante verbindende factor die ten minste twee entiteiten verbindt en er voor zorgt dat het ontstane geheel altijd meer is dan de som der delen (1+1= >3).
Betekenisvolle creativiteit kan worden beschouwd als de wenselijke opbrengst van een reflectieve collectieve handeling die wordt verwezenlijkt op basis van kritisch ontworpen en inherente intenties. Ofwel; creativiteit is betekenisvol als deze duurzaam kan worden toegepast in een bredere maatschappelijke context. [4]

Referenties

  1. Faickney Osborn, A.(1953). Applied Imagination.
  2. Guilford, J.P. (1950). Creativity.
  3. Niu, W. (2019). Eastern-Western Views of Creativity.
  4. Van Middelkoop, C. (2021). De Laatste Makers.